• Ưa thích
  • BLOGS - BEHIND-THE-SCENES

    Behind-the-scene NW | Enlighten    Đây là hình ảnh khoảnh khắc làm việc miệt mài của Team để gấp rút hoàn thiện BST mới. Và đội ngũ Cee’s & Ambie cảm thấy rất vui khi chia sẻ những hình ảnh này cùng bạn, những CD thân thiết của chúng mình.