fbpx
CITY VIBE

CITY VIBE

Tiếp nối cảm hứng từ Ocean Vibe, phần 2 của PROJECT NW 01 là câu chuyện khác với vài sự thay đổi nhẹ trong chất liệu và chi tiết thiết kế, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các CD khi sử dụng cho các sự kiện khác: City Vibe.