• Ưa thích
 • HƯỚNG DẪN LẤY SỐ ĐO

   • Mang áo ngực và giày cao gót mà bạn định mặc cùng váy.
   • Đo lường chính xác. Không đo quá lỏng hoặc quá chặt.
   • Để đo vòng eo, hãy đo vòng eo bình thường. Không đo vòng eo thấp.

   THÔNG TIN

   ĐO ĐẠC

   • ĐO LƯỜNG THAM KHẢO
   • UPPER TORSO BODICE

    * Depending on the design

   • LOWER TORSO

    ** Measure at side, following the length of the point needed to take

   • PERSONAL ARM MEASUREMENTS